Trygg signering med BankID

Å hente inn underskrifter fra styremedlemmer på styreprotokoller og andre dokumenter som krever underskrift, er ofte tungvint og tidkrevende. Ikke minst for dokumenter som må signeres av flere personer.

Alle typer bedrifter vil utvilsomt ha stor nytte av å ta i bruk elektronisk signering av styredokumenter. Med Signident kreves ingen programvare eller dyre IT-løsninger. Dokumentene lastes enkelt opp og sendes til alle styremedlemmene med ett tasteklikk.

Hele prosessen blir papirfri, og styremedlemmene som skal skrive under trenger verken være i nærheten av en postkasse, faks eller skriver/skanner. De trenger kun BankID og internettforbindelse.

Signering med BankID er likestilt med underskrift med penn. De signerte dokumentene kan enkelt lastes ned til bedriftens eget arkiv.

Lar mange signere det samme dokument

Elektronisk signering er særlig gunstig når flere styremedlemmer må skrive under på protokoller og andre dokumenter. For styremedlemmer som er på reise eller befinner seg i utlandet, vil elektronisk signering naturligvis være en stor fordel. På denne måten slipper du også å sende ut separate dokumenter til hvert medlem.

Passer for styrearbeid i alle typer lag og foreninger

Bruk av elektronisk signering vil være like aktuelt for styrearbeid i lag og foreninger. Idrettslag, kulturliv, velforeninger, borettslag, private barnehager og mange andre kan forenkle sitt styrearbeid ved å bruke signident.no for å raskt og effektivt hente inn signaturer på sine styredokumenter.