Conta AS tilbyr tjenesten Signident for elektronisk signering av dokumenter. Tjenesten benytter BankID for juridisk bindende signaturer.

Tjenesten skal ikke brukes til å behandle dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger. Brukerne er ansvarlige for innholdet i dokumenter som lastes opp til signering.

Ved opprettelse av brukerkonto på www.signident.no, lagres kun navn og e-postadresse. Brukere som skal sende dokument til signering, må identifisere seg ved hjelp av sin BankID. De som signerer dokumenter via www.signident.no, identifiserer seg ved hjelp av BankID. Selve identifiseringen (deriblant personnummer) behandles av BankID og behandles ikke av Conta AS. Conta AS får verken tilgang til eller lagrer fødselsnummer. Signeringshistorikkens digitale spor lagres i et Signert Data Objekt (SDO, som er et lagringsformat for elektronisk signerte dokumenter) hos dokumenteiers konto på www.signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via bankid.no).

Ved signering med BankID via www.signident.no, fremkommer signerers navn, fødselsdato og tidspunkt for signering på pdf-kopi av signert dokument. Den validerte elektroniske signaturen gjennomført med BankIDs elektroniske identifiseringsprosess lagres i en SDO-fil. Pdf-dokumentet og SDO-fil l agres automatisk på kontoen til bruker som har sendt dokumentene til signering. Bruker må selv laste dokumentene/filene ned til eget arkiv (anbefalt). Dokumentene/filene blir værende på brukers konto på www.signident.no inntil disse fjernes av bruker selv.

Conta AS håndterer ikke de signerte dokumentene annet enn å legge til rette for signaturprosessen og gjennom å fasilitere lagring av de signerte dokumentene i brukers kontoarkiv.

Signerers fødselsdato registreres i Conta AS sitt system. Brukere som ønsker å slette sin konto, bes ta kontakt med Conta AS (kontakt@signident.no). Conta AS bruker ikke de lagrede opplysningene om brukere (navn og epost) annet enn til å sende eventuelle oppdateringer eller varsler til brukere. Conta AS behandler ikke innholdet i opplastede og signerte dokumenter.

Disse vilkårene er utarbeidet for å imøtekomme EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Brukere av tjenesten må benytte BankID for sikker identifikasjon og signering. For mer informasjon om BankID se bankid.no. BankID er personlig og brukes for å bekrefte hvem du er. Passord og koder skal aldri oppgis til andre.

Conta AS påtar seg ikke ansvar for følgeskader, eller tap som oppstår som følge av bruk av BankID eller av denne tjenesten.