Trygg signering med BankID

Signident benytter BankID til sikker identifisering og en trygg transaksjon. Juridisk bindende underskrifter kan dermed hentes inn på en mye raskere og mer effektiv måte.

Eksemplene på dokumenter som kan signeres elektronisk er nærmest ubegrenset.

Du kan signere:

  • alle typer kontrakter
  • budskjema
  • styreprotokoller
  • fullmakter
  • skilsmissepapirer
  • klientavtaler

Signer med klienter uten fysisk oppmøte

De som skal signere trenger ikke møte opp fysisk, være i nærheten av postkassen eller ha tilgang skriver og skanner for å få skrevet under raskt. Og å få en underskrift ved hjelp av BankID-støttet elektronisk signatur koster mindre enn et frimerke.

Ett steg foran

Advokater trenger ofte å få signert papirene de jobber med. Spesielt yngre kunder og klienter vil gjerne foretrekke å signere dokumenter elektronisk. Advokater som tar i bruk e-signering, vil ligge ett steg foran andre mer konservative deler av bransjen i en digital virkelighet i rask utvikling.