Signident benytter BankID til sikker identifisering og en trygg transaksjon. Juridisk bindende underskrifter kan dermed hentes inn på en mye raskere og mer effektiv måte.

Som bilselger ønsker du å få kjøperens underskrift på salgsavtalen så snart dere har blitt enige om salget. Med elektronisk signering kan dere signere avtalen på stedet.

Elektronisk signering kan sikre at du får signaturen mye raskere, enten det gjelder leiekontrakt, depositumavtaler, inventarliste, eller andre dokumenter.

Elektronisk signering av dokumenter kan gjøre revisjon og regnskapsprosesser enda mer papirfrie. Hent inn signatur på alt fra oppdragsavtaler og fullmakter til årsregnskap, stiftelsesprotokoller og styredokumenter raskt og enkelt.

Å hente inn underskrifter fra styremedlemmer på styreprotokoller og andre dokumenter som krever underskrift, er ofte tungvint og tidkrevende. Ikke minst for dokumenter som må signeres av flere personer.